Hướng dẫn nạp firmware Smartwifi cho thiết bị TP-Link Acher C7

Viết bởi: admin, ngày 27/01/2017 lúc 04:08:18 AM

Hướng dẫn nạp firmware Smartwifi cho thiết bị TP-Link Acher C7


1: Vào theo đường link sau đây: https://drive.google.com/drive/folders/0BwDEh8z8ZXNNd0NJVGl3dlhtNVk?usp=sharing
 
2: Download bản firmware phù hợp với phiên bản phần cứng của thiết bị (kiểm tra tại mặt sau của thiết bị. (Các thiết bị có ghi Ver 1.x thì download firmware v1. Các thiết bị có ghi Ver 2.x thì download firmware v2)
*Lưu ý: firmware có chữ factory là để cài đặt khi thiết bị vẫn ở firmware mặc định của TP-Link. Firmware có chữ sysupgrade là để cài đặt khi thiết bị đã cài firmware của Smartwifi.

3: Kết nối thiết bị Acher C7 từ cổng số 1 với máy tính bằng dây LAN. Truy cập địa chỉ IP: 192.168.0.1 để vào trang cài đặt (admin/admin)

4: Trong trang cài đặt, tìm mục System Tools, vào mục Firmware Upgrade.

5: Sau đó, nhấn Choose file để chọn firmware của Smartwifi mới download về. Nhấn Upgrade và chờ thiết bị Reboot lại là thành công.  

*Lưu ý: Khi nạp firmware, không được rút nguồn của thiết bị (nếu mất nguồn trong quá trình nâng cấp firmware, thiết bị sẽ hỏng)
            Không tự ý nạp các firmware Openwrt khác. Nếu cài đăt firmware khác, Smartwifi không chịu trách nhiệm cho thiết bị đó.

Hướng dẫn nạp firmware Smartwifi cho thiết bị TP-Link Acher C7